Plemeníci

Připouštíme přímým skokem.

Požadované dokumenty při převzetí klisny jsou:

Průkaz koně, bakteriologické vyšetření na infekční metritidu (Taylorella equigenitalis) a serologické vyšetření na  - AIE (infekční anemie) a EVA.(Virová arteritida)

Připouštěcí poplatky jsou uvedeny v sekci plemeníci u jednotlivých hřebců.

Možnost ustájení klisny 150,-Kč/den

 

V případě nezabřeznutí klisny je další připuštění v dalším reprodukčním cyklu zdarma.